De Stichting behoud bos in Dieren heeft ten doel het behoud van, advisering over en zo mogelijk het meewerken aan het beheer van natuurgebieden in Dieren. Een aantal van deze bosgebieden heeft de status van Nationaal Groen Cultureel Erfgoed, zoals toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De stichting beoogt bij te dragen aan zowel de natuurwaarden als het welzijn van de mens, behoud en beheer van bos en daarmee verwante natuur is van levensbelang voor mens en dier.

Het bestuur zet zich in om financiƫle middelen te vergaren die nodig zijn om het doel van de stichting zoveel mogelijk te realiseren.