In de jaren 2020 -2022 Staan de volgende acties gepland:

  • Het werven van donateurs
  • Ontwerp en maken website
  • Vergroten van naamsbekendheid in Dieren;
  • Publicatie in de Regiobode;
  • Aanvragen ANBI-status;
  • Acquisitie richting bedrijven ten behoeve van zowel eenmalige als structurele donaties;
  • Informatie naar en overleg met de Gemeente Rheden;
  • Aanvraag subsidie bij de Rabobank Stimuleringsfonds

In het jaar 2020 zal het bestuur zich vooral richten op de voorgenomen nieuwbouw in het plan Imbos.

De startnotitie van de gemeente Rheden is hier onder te lezen: