U kunt de stichting Behoud bos in Dieren steunen door middel van een donatie.
Het formulier voor opgave donateur kunt u hier onder vinden en E-mailen naar de penningmeester Ad Verveld.