FINANCIELE VERANTWOORDING

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met uitzondering van het kalenderjaar 2019 – 2020. Deze periode zal gaan vanaf 28 oktober 2019 (datum oprichting) tot 31 december 2020.  De jaarrekening zal voor 1 juli op de website geplaatst worden met daarbij een verklaring van een accountant of kascontrolecommissie. De eerste verantwoording zal plaatsvinden in het jaar 2021.

ANBI

De stichting Behoud bos in Dieren heeft nog geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de donaties nog geen fiscale aftrek hebben. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de aanvraag indienen.