Bestuur Stichting Behoud bos in Dieren

Het bestuur van de stichting Behoud bos in Dieren bestaat uit drie personen.
Het bestuur komt tenminste eenmaal per kwartaal bijeen.

voorzitter

Wieke Pijl
Wieke Pijl

secretaris

Bob Thijssen
Bob Thijssen

penningmeester

Ad Verveld
Ad Verveld